For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.08.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.09.2018 Examinarea preliminara 01.04.2019 Constituirea depozitului national reglementar 01.04.2019 Examinarea de fond 31.01.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2020 Eliberarea brevetului (C1) 23.08.2023 Valabil pana la 23.04.2024 23.08.2024 Achitarea taxei de mentinere 23.08.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4672
(21)Numarul depozituluia 2018 0066
(22)Data depozitului2018.08.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.08.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDANILESCU Olga, MD; BOUROŞ Pavlina, MD; PETUHOV Oleg, MD; BULHAC Ion, MD; ŞOVA Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiPolimer coordinativ 2,6-diacetilpiridinbis(izonicotinoilhidrazonato)(2-)cobalt(II)─apă(1/5,75) care manifestă proprietăţi adsorbtive  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2020
B1, BOPI 01/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/06 (2006.01); C07D 213/88 (2006.01); B01J 20/22 (2006.01); B01D 53/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.01.31
(47)Data eliberării brevetului2020.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.08.23
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:3268, 2019.03.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8229, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200066