For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.09.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.10.2018 Examinarea preliminara 10.01.2019 Constituirea depozitului national reglementar 10.01.2019 Examinarea de fond 31.03.2020 Publicarea cererii (A2) 30.11.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2021 Eliberarea brevetului (C1) 19.09.2023 Valabil pana la 31.01.2024 Eliberarea brevetului (C8) 31.05.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 14.06.2024 19.03.2025 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 19.09.2038 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4724
(21)Numarul depozituluia 2018 0082
(22)Data depozitului2018.09.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.09.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBACA Svetlana, MD; DARII Mariana, MD; KRAVŢOV Victor, MD; CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCompus coordinativ izobutirato-cloro-metoxo-(2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină)-mangan(II) metanol solvat care manifestă proprietăţi de stimulator al activităţii proteolitice la tulpina Fusarium gibbosum CNMN FD 12
(13)Codul documentului
C8, BOPI 01/2024
C1, BOPI 06/2021
B1, BOPI 11/2020
A2, BOPI 03/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 13/00 (2006.01); C07D 403/14 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/77 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.19
 Data decăderii din drepturi2023.09.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.05.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8197, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200082