For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.09.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.10.2018 Examinarea preliminara 10.01.2019 Constituirea depozitului national reglementar 10.01.2019 Examinarea de fond 31.03.2020 Publicarea cererii (A2) 30.11.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2021 Eliberarea brevetului (C1) 09.06.2023 19.09.2023 Valabil pana la 19.09.2024 Achitarea taxei de mentinere 19.09.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4724
(21)Numarul depozituluia 2018 0082
(22)Data depozitului2018.09.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.09.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBACA Svetlana, MD; DARII Mariana, MD; KRAVŢOV Victor, MD; CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Compus coordinativ izobutirato-cloro-metoxo-(2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină)-mangan(II) metanol solvat care manifestă proprietăţi de stimulator al activităţii proteolitice la tulpina Fusarium gibbosum CNMN FD 12
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 13/00 (2006.01); C07D 403/14 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/77 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200082