For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.09.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.09.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.10.2018 Examinarea preliminara 23.11.2018 Examinarea de fond 31.10.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2020 Eliberarea brevetului (C1) 02.04.2023 20.09.2023 Valabil pana la 20.09.2024 Achitarea taxei de mentinere 20.09.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4654
(21)Numarul depozituluia 2018 0083
(22)Data depozitului2018.09.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.09.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCILOCI Alexandra, MD; BACA Svetlana, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD; DARII Mariana, MD; KRAVŢOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15 - producătoare de proteaze neutre
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/885 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12N 9/58 (2006.01); C07D 403/14 (2006.01); C07F 13/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.10.31
(47)Data eliberării brevetului2020.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.20
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200083