For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.09.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.10.2018 Examinarea preliminara 12.12.2018 Constituirea depozitului national reglementar 19.12.2018 Examinarea de fond 31.01.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2020 Eliberarea brevetului (C1) 24.09.2023 Valabil pana la 22.04.2024 24.09.2024 Achitarea taxei de mentinere 24.09.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4671
(21)Numarul depozituluia 2018 0084
(22)Data depozitului2018.09.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.09.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; CRUDU Valeriu, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitor de proliferare a micobacteriilor tuberculozei H37RV în baza nitratului de (µ-etan-1,2-diol-O,O´)-bis{[N-(2,3-dimetilfenil)-2-(oxi-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(1-)]aquacupru(II)}  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2020
B1, BOPI 01/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07C 31/20 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.01.31
(47)Data eliberării brevetului2020.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200084