For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.10.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.11.2018 Examinarea preliminara 12.12.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.12.2018 Examinarea de fond 29.02.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2020 Eliberarea brevetului (C1) 18.10.2023 Valabil pana la 22.04.2024 18.10.2024 Achitarea taxei de mentinere 18.10.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4675
(21)Numarul depozituluia 2018 0088
(22)Data depozitului2018.10.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.10.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; CEBOTARI Diana, MD; BĂLAN Greta, MD; BURDUNIUC Olga, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitor al proliferării fungilor din specia Cryptococcus neoformans în baza hidratului de cloro-{[4¾(2,4-dimetilfenil)-2-(oxo-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(1-)]-O,N,S}-{[4-(2,4-dimetilfenil)-5-(2-hidroxi-3-metoxifenil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tion]-S}cupru  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2020
B1, BOPI 02/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07C 47/58 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.10.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200088