For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.10.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.11.2018 Examinarea preliminara 24.01.2019 Constituirea depozitului national reglementar 25.01.2019 Examinarea de fond 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2020 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 25.10.2023 Valabil pana la 25.10.2024 Achitarea taxei de mentinere 25.10.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4669
(21)Numarul depozituluia 2018 0091
(22)Data depozitului2018.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.10.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞALARU Victor, MD; DOBROJAN Sergiu, MD; COSTICA Mihai, RO; SEMENIUC Evgheni, MD; CIOBANU Eugeniu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de microalgă cianofită Nostoc punctiforme (K ützing) Hariot - surs ă de proteine
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12P 21/00 (2006.01); C12R 1/01 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.10.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200091