For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.11.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.11.2018 Examinarea preliminara 17.05.2019 Constituirea depozitului national reglementar 07.10.2019 Examinarea de fond 30.11.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2021 Eliberarea brevetului (C1) 02.11.2021 Valabil pana la 30.06.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 11.06.2023 02.11.2038 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4732
(21)Numarul depozituluia 2018 0094
(22)Data depozitului2018.11.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.11.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; COVALENCO Nicolae Nicolae, MD; NEGURA Ion, MD; NEGURA Călin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Colector solar
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24S 10/00 (2018.01); F24S 10/25 (2018.01); F24S 10/40 (2018.01); F24S 10/70 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.02
 Data decăderii din drepturi2021.11.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200094