For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.12.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.12.2018 Constituirea depozitului national reglementar 09.01.2019 Examinarea preliminara 07.02.2019 Examinarea de fond 31.03.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2020 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 15.12.2023 Valabil pana la 15.12.2024 Achitarea taxei de mentinere 15.12.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4686
(21)Numarul depozituluia 2018 0109
(22)Data depozitului2018.12.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.12.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTNARIUC Vasile, MD; GORCEAC Leonid, MD; CINIC Boris, MD; COVAL Andrei, MD; RAEVSCHI Simion, MD; MOLDOVANU Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de creştere a structurii p + InP-p - InP-n + CdS pentru celule fotovoltaice
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/00 (2006.01); H01L 21/04 (2006.01); H01L 21/205 (2006.01); H01L 27/14 (2006.01); H01L 31/04 (2006.01); C01B 25/08 (2006.01); C01G 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.03.31
(47)Data eliberării brevetului2020.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.12.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200109