For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.01.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.01.2019 Examinarea preliminara 10.04.2019 Constituirea depozitului national reglementar 10.04.2019 Examinarea de fond 31.10.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2021 Eliberarea brevetului (C1) 09.06.2023 02.01.2024 Valabil pana la 02.01.2025 Achitarea taxei de mentinere 02.01.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4720
(21)Numarul depozituluia 2019 0001
(22)Data depozitului2019.01.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.01.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLOGAN Viorel, MD; SIDELNICOVA Svetlana, MD; IVAŞCU Sergiu, MD; VOLODINA Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de depunere a acoperirilor din electrolit pe bază de crom trivalent
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.10.31
(47)Data eliberării brevetului2021.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.01.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200001