For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.01.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.01.2019 Examinarea preliminara 07.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 10.06.2019 Examinarea de fond 31.05.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 23.01.2024 Valabil pana la 23.01.2025 Achitarea taxei de mentinere 23.01.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4694
(21)Numarul depozituluia 2019 0003
(22)Data depozitului2019.01.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.01.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; BULIMAGA Valentina, MD; BULIMAGA Maria-Bianca, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de ob ţ inere a stimulatorilor de cre ş tere a plantelor din cianobacterii
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/20 (2020.01); C12N 1/20 (2006.01); C12P 27/00 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr., GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.01.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200003