For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.01.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.02.2019 Examinarea preliminara 08.04.2019 Constituirea depozitului national reglementar 08.04.2019 Examinarea de fond 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2020 Eliberarea brevetului (C1) 28.01.2024 Valabil pana la 23.04.2024 28.01.2025 Achitarea taxei de mentinere 28.01.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4663
(21)Numarul depozituluia 2019 0004
(22)Data depozitului2019.01.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.01.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Lucian, MD; JOVMIR Tudor, MD; POPA Tatiana, MD; LOZAN Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAplicare a 2,6-bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru-hidrat în calitate de remediu contra bacteriilor fitopatogene
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2020
B1, BOPI 12/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 59/20 (2006.01); A01N 47/34 (2006.01); A01P 1/00 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07C 281/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.01.28
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8250, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200004