For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.02.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.03.2019 Examinarea preliminara 06.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 10.06.2019 Examinarea de fond 30.09.2020 Publicarea cererii (A2) 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (C1) 10.06.2023 27.02.2024 Valabil pana la 27.02.2025 Achitarea taxei de mentinere 27.02.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4743
(21)Numarul depozituluia 2019 0010
(22)Data depozitului2019.02.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.02.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitive de prelucrare electrochimică dimensională combinată cu laser a metalelor
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 3/04 (2006.01); B23H 7/22 (2006.01); B23H 7/38 (2006.01); B23H 9/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200010