For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.03.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.04.2019 Examinarea preliminara 06.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 07.06.2019 Examinarea de fond 29.02.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2020 Eliberarea brevetului (C1) 18.03.2024 Valabil pana la 19.06.2024 18.03.2025 Achitarea taxei de mentinere 18.03.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4679
(21)Numarul depozituluia 2019 0016
(22)Data depozitului2019.03.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.06.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; SOLDATENCO Olga, MD; BOSTAN Victor, MD; VASIUCOVICI Svetlana, MD; CHIOSA Nicolae, MD; CICHIR Liusia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae  pentru producerea vinurilor albe seci  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2020
B1, BOPI 02/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/022 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200016