For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.03.2019 Depunerea cererii 04.04.2019 Tansformarea in CBI 18.04.2019 Examinarea preliminara 23.05.2019 Constituirea depozitului national reglementar 23.05.2019 Examinarea de fond 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2020 Eliberarea brevetului (C1) 29.03.2023 11.02.2024 Valabil pana la 11.02.2025 Achitarea taxei de mentinere 11.02.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4668
(21)Numarul depozituluia 2019 0019
(22)Data depozitului2019.02.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.04.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGUDUMAC Valentin, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PANTEA Valeriana, MD; USATAIA Irina, MD; GRAUR Vasilii, MD; SARDARI Veronica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Nitrato- [ 2- ({ 2- [ (etilsulfanil)(prop-2-en-1-il)carbonoimidoil ] hidraziniliden } metil)fenolato ]aquacupru în calitate de inhibitor a l radicalilor superoxizi
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2019 0009 2019.04.04
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.07.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200019