For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.04.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.05.2019 Examinarea preliminara 17.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 17.06.2019 Examinarea de fond 31.07.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (C1) 09.06.2023 04.04.2024 Valabil pana la 04.04.2025 Achitarea taxei de mentinere 04.04.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4703
(21)Numarul depozituluia 2019 0028
(22)Data depozitului2019.04.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.04.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; STÎNGACI Eugenia, MD; POGREBNOI Serghei, MD; BOLDESCU Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD;
(54)Titlul inventiei ( Z )-5- M etil-1-(4-nitrofenil)-2-(1 H -1,2,4-triazol-1-il)hex-1-en-3-on ă, procedeu de sinteză şi utilizarea ei în calitate de remediu antifungic
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 249/08 (2006.01); A01N 43/653 (2006.01); A61K 31/4196 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.07.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.04.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200028