For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.04.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.05.2019 Examinarea preliminara 12.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 12.06.2019 Examinarea de fond 31.10.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2022 Eliberarea brevetului (C1) 05.04.2024 Valabil pana la 29.05.2024 05.04.2025 Achitarea taxei de mentinere 05.04.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4717
(21)Numarul depozituluia 2019 0029
(22)Data depozitului2019.04.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.04.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; POLEŞCIUC Gheorghii, MD; NENNO Vladimir, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiÎncărcătură flotantă pentru imobilizarea microflorei în bioreactor
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2022
B1, BOPI 10/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/00 (2006.01); C02F 3/02 (2006.01); C02F 3/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.10.31
(47)Data eliberării brevetului2022.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.04.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200029