For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.04.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.05.2019 Examinarea preliminara 23.10.2019 Constituirea depozitului national reglementar 23.10.2019 Examinarea de fond 31.10.2020 Publicarea cererii (A2) 31.01.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2021 Eliberarea brevetului (C1) 02.04.2023 05.04.2024 Valabil pana la 05.04.2025 Achitarea taxei de mentinere 05.04.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4738
(21)Numarul depozituluia 2019 0030
(22)Data depozitului2019.04.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.04.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COPTIUC Eduard, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instala ţ i e de decontaminare a toxi nelor organic e ş i bacteriilor din mediul acvatic
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/32 (2006.01); C02F 1/14 (2006.01); C02F 9/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.01.31
(47)Data eliberării brevetului2021.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.04.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200030