For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.05.2019 Examinarea preliminara 11.07.2019 Constituirea depozitului national reglementar 11.07.2019 Examinarea de fond 31.07.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 22.04.2024 Valabil pana la 22.04.2025 Achitarea taxei de mentinere 22.04.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4699
(21)Numarul depozituluia 2019 0037
(22)Data depozitului2019.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.04.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; GONŢA Maria, MD; MOCANU Larisa, MD; SÎRBU Elena, MD; CEACÎRU Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de grefare a quercetinei la copolimer din chitosan cu anhidridă maleică
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/352 (2006.01); A61K 47/36 (2006.01); C08B 37/08 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.07.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.04.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200037