For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.05.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.05.2019 Examinarea preliminara 21.08.2019 Constituirea depozitului national reglementar 21.08.2019 Examinarea de fond 30.11.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2021 Eliberarea brevetului (C1) 09.06.2023 13.05.2024 Valabil pana la 13.05.2025 Achitarea taxei de mentinere 13.05.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4725
(21)Numarul depozituluia 2019 0039
(22)Data depozitului2019.05.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.05.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBACA Svetlana, MD; SULTANOVA Olga, MD; DARII Mariana, MD; BOUROŞ Pavlina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Compusul coordinativ hexaamincobalt(III) triclorură bis(1,10-fenantrolină) trihidrat cu proprietăţi de inhibitor al dezvoltării cancerului la viţă de vie
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/06 (2006.01); C07D 471/04 (2006.01); A01N 43/42 (2006.01); A01N 43/90 (2006.01); A01N 55/02 (2006.01); A01G 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200039