For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.06.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.07.2019 Examinarea preliminara 08.11.2019 Constituirea depozitului national reglementar 08.11.2019 Examinarea de fond 31.10.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2021 Eliberarea brevetului (C1) 29.05.2024 21.06.2024 Valabil pana la 21.06.2025 Achitarea taxei de mentinere 21.06.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4718
(21)Numarul depozituluia 2019 0052
(22)Data depozitului2019.06.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.06.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKULCIŢKI Veaceslav, MD; GÎRBU Vladilena, MD; PRUTEANU Elena, MD; RENAUD Philippe, CH; DAELEMANS Dirk, BE; MOLLO Ernesto, IT; DEFRANOUX Fanny, FR; UNGUR Nicon, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE;
(54)Titlul inventieiMetil ent-17-amino-kauran-19-oat cu activitate citotoxică selectivă
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2021
B1, BOPI 10/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 229/46 (2006.01); C07C 229/50 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.10.31
(47)Data eliberării brevetului2021.05.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.06.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200052