For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.06.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.07.2019 Examinarea preliminara 23.07.2019 Constituirea depozitului national reglementar 23.07.2019 Examinarea de fond 31.12.2020 Publicarea cererii (A2) 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (C1) 29.03.2023 24.06.2024 Valabil pana la 24.06.2025 Achitarea taxei de mentinere 24.06.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4741
(21)Numarul depozituluia 2019 0053
(22)Data depozitului2019.06.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.07.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGUDUMAC Valentin, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PANTEA Valeriana, MD; GRAUR Vasilii, MD; ANDRONACHE Lilia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea bis(µ 2 -acetato- O )-bis{[ N -prop-2-en-1-il- N '-(piridin-2-ilmetiliden)carbamohidrazonotioato]cupru} dihidratului în calitate de inhibitor al radicalilor superoxizi
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.06.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200053