For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.07.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.07.2019 Examinarea preliminara 20.09.2019 Constituirea depozitului national reglementar 20.09.2019 Examinarea de fond 31.03.2021 Publicarea cererii (A2) 31.10.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2022 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 12.07.2024 Valabil pana la 12.07.2025 Achitarea taxei de mentinere 12.07.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4772
(21)Numarul depozituluia 2019 0057
(22)Data depozitului2019.07.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.07.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRAEVSCHI Simion, MD; GORCEAC Leonid, MD; BOTNARIUC Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a straturilor de p-GaN
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/02 (2006.01); H01L 21/18 (2006.01); H01L 21/20 (2006.01); H01L 21/205 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.10.31
(47)Data eliberării brevetului2022.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200057