For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.07.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.07.2019 Examinarea preliminara 16.10.2019 Constituirea depozitului national reglementar 16.10.2019 Examinarea de fond 31.03.2021 Publicarea cererii (A2) 31.10.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2022 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 19.07.2024 Valabil pana la 19.07.2025 Achitarea taxei de mentinere 19.07.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4771
(21)Numarul depozituluia 2019 0062
(22)Data depozitului2019.07.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.07.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIRIŢA Arcadi, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de înregistrare a imaginilor obiectelor cu intensitatea iluminării mai mică decât sensibilitatea minimă a camerei digitale monocrome
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01B 9/021 (2006.01); G01B 9/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.10.31
(47)Data eliberării brevetului2022.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200062