For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.07.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.08.2019 Examinarea preliminara 04.11.2019 Constituirea depozitului national reglementar 04.11.2019 Examinarea de fond 31.01.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2021 Eliberarea brevetului (C1) 23.04.2024 31.07.2024 Valabil pana la 31.07.2025 Achitarea taxei de mentinere 31.07.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4739
(21)Numarul depozituluia 2019 0067
(22)Data depozitului2019.07.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.07.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; STÎNGACI Eugenia, MD; POGREBNOI Serghei, MD; BOLDESCU Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de sinteză a 3,3-dialilindolin-2-onei
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2021
B1, BOPI 01/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 209/34 (2006.01); A61P 25/08 (2006.01); A61P 25/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.01.31
(47)Data eliberării brevetului2021.08.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8192, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200067