For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.09.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.10.2019 Examinarea preliminara 05.12.2019 Constituirea depozitului national reglementar 06.12.2019 Examinarea de fond 31.03.2021 Publicarea cererii (A2) 31.08.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2022 Eliberarea brevetului (C1) 20.04.2024 17.09.2024 Valabil pana la 17.09.2025 Achitarea taxei de mentinere 17.09.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4765
(21)Numarul depozituluia 2019 0072
(22)Data depozitului2019.09.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.09.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiARÎCU Aculina, MD; CIOCÂRLAN Alexandru, MD; LUNGU Lidia, MD; BLAJA Svetlana, MD; VORNICU Nicoleta, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei5-(Homodrim-6,8-dien-11-il)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-imină cu proprietăţi antifungice
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2022
B1, BOPI 08/2021
A2, BOPI 03/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 285/135 (2006.01); C07C 13/48 (2006.01); A61K 31/433 (2006.01); A61K 31/015 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.08.31
(47)Data eliberării brevetului2022.03.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.17
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:6688, 2021.05.19
Datele iniţiale:ARÎCU Aculina, MD; CIOCÂRLAN Alexandru, MD; LUNGU Lidia, MD; VORNICU Nicoleta, RO
Datele finale:ARÎCU Aculina, MD; CIOCÂRLAN Alexandru, MD; LUNGU Lidia, MD; BLAJA Svetlana, MD; VORNICU Nicoleta, RO
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8239, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MD str. Academiei 3, MD 2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200072