For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.09.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.10.2019 Examinarea preliminara 19.11.2019 Constituirea depozitului national reglementar 19.11.2019 Examinarea de fond 31.03.2021 Publicarea cererii (A2) 31.05.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2021 Eliberarea brevetului (C1) 23.04.2024 25.09.2024 Valabil pana la 25.09.2025 Achitarea taxei de mentinere 25.09.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4755
(21)Numarul depozituluia 2019 0074
(22)Data depozitului2019.09.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.09.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PANTEA Valeriana, MD; GRAUR Vasilii, MD; ANDRONACHE Lilia, MD; ŞVEŢ Inna, MD; BOTNARU Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompuşii coordinativi ai cuprului cu 4-aliltiosemicarbazonele 3-(fenil)-1-(piridin-2-il)prop-2-en-1-onelor substituite în calitate de inhibitori ai radicalilor superoxizi
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2021
B1, BOPI 05/2021
A2, BOPI 03/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200074