For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.10.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.10.2019 Examinarea preliminara 18.02.2020 Constituirea depozitului national reglementar 18.02.2020 Examinarea de fond 30.04.2021 Publicarea cererii (A2) 28.02.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2022 Eliberarea brevetului (C1) 31.12.2022 Eliberarea brevetului (C8) 22.07.2024 04.10.2024 Valabil pana la 04.10.2025 Achitarea taxei de mentinere 04.10.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4789
(21)Numarul depozituluia 2019 0075
(22)Data depozitului2019.10.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.10.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCASIAN Maxim, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUZHOR Sergey, MD; CASIAN Maxim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBUZHOR Sergey, MD; CASIAN Maxim, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv şi procedeu de prelucrare a deşeurilor medicale
(13)Codul documentului
C8, BOPI 12/2022
C1, BOPI 09/2022
B1, BOPI 02/2022
A2, BOPI 04/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61L 11/00 (2006.01); C08J 11/12 (2006.01); B29B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.02.28
(47)Data eliberării brevetului2022.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.10.04
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:14088, 2022.10.26
Datele iniţiale:CASIAN Maxim, MD
Datele finale:CASIAN Maxim, MD; BUZHOR Sergey, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200075