For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.10.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.11.2019 Examinarea preliminara 20.12.2019 Constituirea depozitului national reglementar 20.12.2019 Examinarea de fond 30.11.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2021 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 15.10.2024 Valabil pana la 15.10.2025 Achitarea taxei de mentinere 15.10.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4722
(21)Numarul depozituluia 2019 0077
(22)Data depozitului2019.10.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.10.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULIMAGA Valentina, MD; ULINICI Mariana, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu antibacterian contra bacteriilor Staphylococcus aureus
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/748 (2015.01); A61K 31/07 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.10.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200077