For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.11.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.12.2019 Examinarea preliminara 11.01.2020 Constituirea depozitului national reglementar 11.01.2020 Examinarea de fond 30.09.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2021 Eliberarea brevetului (C1) 23.04.2024 13.11.2024 Valabil pana la 13.11.2025 Achitarea taxei de mentinere 13.11.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4712
(21)Numarul depozituluia 2019 0081
(22)Data depozitului2019.11.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.11.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORINCIOI Viorina, MD; LOZAN Vasile, MD; BURDUNIUC Olga, MD; BALAN Greta, MD; ŢAPCOV Victor, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea tetrasalicilatului de bariu-cupru în calitate de inhibitor al proliferării fungilor Сryptococcus neoformans  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2021
B1, BOPI 09/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/60 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/16 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07C 65/10 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07F 3/00 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.09.30
(47)Data eliberării brevetului2021.04.30
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.11.13
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8243, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200081