For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.11.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.12.2019 Examinarea preliminara 13.12.2019 Constituirea depozitului national reglementar 13.12.2019 Examinarea de fond 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (C1) 23.04.2024 15.11.2024 Valabil pana la 15.11.2025 Achitarea taxei de mentinere 15.11.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4742
(21)Numarul depozituluia 2019 0082
(22)Data depozitului2019.11.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.11.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORINCIOI Viorina, MD; LOZAN Vasile, MD; BURDUNIUC Olga, MD; BALAN Greta, MD; ŢAPCOV Victor, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea clusterului de oxohepta(salicilat)trifier(III)-polisolvat în calitate de inhibitor al proliferării fungilor din specia Cryptococcus neoformans
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2021
B1, BOPI 02/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/60 (2006.01); A61K 31/295 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.11.15
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8242, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200082