For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.12.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.12.2019 Examinarea preliminara 21.01.2020 Constituirea depozitului national reglementar 21.01.2020 Examinarea de fond 30.11.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2021 Eliberarea brevetului (C1) 21.06.2024 04.12.2024 Valabil pana la 04.12.2025 Achitarea taxei de mentinere 04.12.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4729
(21)Numarul depozituluia 2019 0086
(22)Data depozitului2019.12.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.12.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Olga, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de levuri  Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor roşii seci
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2021
B1, BOPI 11/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/022 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200086