For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.12.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.01.2020 Examinarea preliminara 25.02.2020 Constituirea depozitului national reglementar 19.05.2020 Examinarea de fond 30.06.2021 Publicarea cererii (A2) 30.06.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2023 Eliberarea brevetului (C1) 20.07.2024 18.12.2024 Valabil pana la 18.12.2025 Achitarea taxei de mentinere 18.12.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4811
(21)Numarul depozituluia 2019 0095
(22)Data depozitului2019.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMAZURU Sergiu, MD; TRIFAN Nicolae, MD; MAZURU Alexandru, MD; CIOTU Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru durificarea dinţilor roţilor dinţate conice
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2023
B1, BOPI 06/2022
A2, BOPI 06/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B21H 5/00 (2006.01); B24B 39/00 (2006.01); B24B 39/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.06.30
(47)Data eliberării brevetului2023.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200095