For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.12.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.01.2020 Examinarea preliminara 09.03.2020 Constituirea depozitului national reglementar 09.03.2020 Examinarea de fond 31.03.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2021 Eliberarea brevetului (C1) 13.04.2024 19.12.2024 Valabil pana la 19.12.2025 Achitarea taxei de mentinere 19.12.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4749
(21)Numarul depozituluia 2019 0097
(22)Data depozitului2019.12.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.12.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin, MD; ISTRATI Dorin, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PANTEA Valeriana, MD; ANDRONACHE Lilia, MD; ŞVEŢ Inna, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea compuşilor coordinativi ai sărurilor de cupru(II) cu 2-(2-hidroxibenziliden)-N-(prop-2-en-1-il)-hidrazincarbotioamida în calitate de inhibitori ai radicalilor superoxizi
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2021
B1, BOPI 03/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/60 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.03.31
(47)Data eliberării brevetului2021.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200097