For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.12.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.01.2020 Examinarea preliminara 13.05.2020 Constituirea depozitului national reglementar 13.05.2020 Examinarea de fond 30.04.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2021 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 26.12.2024 Valabil pana la 26.12.2025 Achitarea taxei de mentinere 26.12.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4751
(21)Numarul depozituluia 2019 0099
(22)Data depozitului2019.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.12.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; BULIMAGA Valentina, MD; BACALOV Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Biopreparat pentru tratarea anemiei în cazul diabetului zaharat la animale
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/748 (2015.01); A61P 7/06 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200099