For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.09.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.01.2020 Depunerea cererii 10.02.2020 Examinarea preliminara 27.03.2020 Constituirea depozitului national reglementar 27.03.2020 Examinarea de fond 30.11.2020 Publicarea cererii (A2) 30.04.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2022 Eliberarea brevetului (C1) 02.04.2023 19.09.2023 Valabil pana la 19.09.2024 Achitarea taxei de mentinere 19.09.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4803
(21)Numarul depozituluia 2020 0003
(22)Data depozitului2018.09.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.01.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCILOCI Alexandra, MD; BACA Svetlana, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL Cezara, MD; DARII Mariana, MD; KRAVŢOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Aplicarea compusului coordinativ diaqua-nitrato-(2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină)-mangan(II) nitrat în calitate de stimulator al activităţii proteolitice la tulpina Fusarium gibbosum CNMN FD 12
(62)Cererea anteriora divizionataa 2018 0082, 2018.09.19
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/77 (2006.01); C07F 13/00 (2006.01); C07D 403/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.04.30
(47)Data eliberării brevetului2022.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.19
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:12827, 2021.09.20
Datele iniţiale:BACA Svetlana, MD; DARII Mariana, MD; KRAVŢOV Victor, MD; CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD
Datele finale:CILOCI Alexandra, MD; BACA Svetlana, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL Cezara, MD; DARII Mariana, MD; KRAVŢOV Victor, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200003