For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.02.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.02.2020 Examinarea preliminara 09.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 02.11.2020 Examinarea de fond 31.08.2021 Publicarea cererii (A2) 31.05.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2023 Eliberarea brevetului (C1) 11.06.2023 03.02.2024 Valabil pana la 03.02.2025 Achitarea taxei de mentinere 03.02.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4809
(21)Numarul depozituluia 2020 0007
(22)Data depozitului2020.02.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.02.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; COVALENCO Nicolae Nicolae, MD; NEGURA Ion, MD; NEGURA Călin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Panou fotovoltaic termic
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24S 10/70 (2018.01); H01L 31/048 (2006.01); H01L 31/052 (2006.01); H02S 10/30 (2014.01); H02S 40/42 (2014.01); H02S 40/44 (2014.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.05.31
(47)Data eliberării brevetului2023.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr., SĂU Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200007