For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.02.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.03.2020 Examinarea preliminara 05.06.2020 Constituirea depozitului national reglementar 05.06.2020 Examinarea de fond 31.08.2021 Publicarea cererii (A1) 31.10.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2022 Eliberarea brevetului (C1) 20.04.2024 14.02.2025 Valabil pana la 14.02.2026 Achitarea taxei de mentinere 14.02.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4769
(21)Numarul depozituluia 2020 0010
(22)Data depozitului2020.02.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.02.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiARÎCU Aculina, MD; BLAJA Svetlana, MD; LUNGU Lidia, MD; CIOCÂRLAN Alexandru, MD; VORNICU Nicoleta, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei(Z/E)-2-(1-((1R,2R,8aS)-2-hidroxi-2,5,5,8a-tetrametildecahidronaftalen-1-il)propan-2-iliden)hidrazincarbotioamidă pentru utilizare în calitate de remediu antifungic
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2022
B1, BOPI 10/2021
A1, BOPI 08/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/015 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); A01N 27/00 (2006.01); A01N 47/34 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01); C07C 13/50 (2006.01); C07C 35/36 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.10.31
(47)Data eliberării brevetului2022.05.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.02.14
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8191, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MD str. Academiei 3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200010