For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.02.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.03.2020 Examinarea preliminara 22.05.2020 Constituirea depozitului national reglementar 22.05.2020 Examinarea de fond 31.03.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2021 Eliberarea brevetului (C1) 18.02.2022 Valabil pana la 30.09.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 25.03.2023 18.08.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 18.02.2040 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4750
(21)Numarul depozituluia 2020 0014
(22)Data depozitului2020.02.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.03.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; SACHEVICI Veaceslav, UA; COVALIOVA Olga, MD; RUSNAC Arcadii, MD; POLESHCHUK Georgiy, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de deodorizare a deşeurilor organice fermentate
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/00 (2006.01); C02F 11/06 (2006.01); C02F 11/148 (2019.01); C02F 1/72 (2006.01); C02F 1/58 (2006.01); A61L 11/00 (2006.01); A61L 101/28 (2006.01); A61L 101/22 (2006.01); A61L 101/34 (2006.01); A61L 101/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.03.31
(47)Data eliberării brevetului2021.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.02.18
 Data decăderii din drepturi2022.02.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200014