For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.02.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.03.2020 Examinarea preliminara 18.06.2020 Constituirea depozitului national reglementar 18.06.2020 Examinarea de fond 31.08.2021 Publicarea cererii (A2) 30.06.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2023 Eliberarea brevetului (C1) 29.05.2024 24.02.2025 Valabil pana la 24.02.2026 Achitarea taxei de mentinere 24.02.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4813
(21)Numarul depozituluia 2020 0015
(22)Data depozitului2020.02.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.02.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMAZURU Sergiu, MD; TRIFAN Nicolae, MD; MAZURU Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de durificare a pieselor din oţel
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2023
B1, BOPI 06/2022
A2, BOPI 08/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23C 8/24 (2006.01); C23C 10/06 (2006.01); C21D 1/78 (2006.01); C21D 8/00 (2006.01); C21D 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.06.30
(47)Data eliberării brevetului2023.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.02.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200015