For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.03.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.04.2020 Examinarea preliminara 09.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 02.11.2020 Examinarea de fond 30.09.2021 Publicarea cererii (A2) 31.05.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2023 Eliberarea brevetului (C1) 26.05.2024 13.03.2025 Valabil pana la 13.03.2026 Achitarea taxei de mentinere 13.03.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4808
(21)Numarul depozituluia 2020 0023
(22)Data depozitului2020.03.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.03.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae, MD;
(54)Titlul inventieiPanou fotovoltaic termic
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2023
B1, BOPI 05/2022
A2, BOPI 09/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24S 10/70 (2018.01); H01L 31/024 (2006.01); H01L 31/048 (2006.01); H01L 31/052 (2006.01); H02S 10/30 (2014.01); H02S 40/42 (2014.01); H02S 40/44 (2014.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.05.31
(47)Data eliberării brevetului2023.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie, SĂU Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200023