For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.03.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.05.2020 Examinarea preliminara 22.06.2020 Constituirea depozitului national reglementar 24.06.2020 Examinarea de fond 31.07.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2022 Eliberarea brevetului (C1) 29.03.2023 18.03.2025 Valabil pana la 18.03.2026 Achitarea taxei de mentinere 18.03.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4759
(21)Numarul depozituluia 2020 0029
(22)Data depozitului2020.03.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.03.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiISTRATI Dorin, MD; GULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; CEBAN Emil, MD; STOROJOV Nicolae, MD; CĂLĂRAŞ Lilian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea complecşilor clorurii şi bromurii de cupru( II ) cu N -(prop-2-en-1-il)-2-(piridin-2-ilmetiliden)-hidrazincarbotioamida în calitate de inhibitori ai bacteriilor din specia A cinetobacter b aumannii
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/4402 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.07.31
(47)Data eliberării brevetului2022.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200029