For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.04.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.06.2020 Examinarea preliminara 18.07.2020 Constituirea depozitului national reglementar 20.07.2020 Examinarea de fond 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 08.04.2025 Valabil pana la 08.04.2026 Achitarea taxei de mentinere 08.04.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4746
(21)Numarul depozituluia 2020 0031
(22)Data depozitului2020.04.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.04.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; MITINA Tatiana, MD; GOREACIOC Tatiana, MD; CULIGHIN Elena, MD; CIBOTARU Silvia, MD; POVAR Igor, MD; DEMCHENKO Pavlo, UA; KOZLOV Kostiantyn, UA; VOITKO Oleksandr, UA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de oxidare a pectinei
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08B 37/06 (2006.01); C07B 33/00 (2006.01); C07B 41/08 (2006.01); B01J 20/24 (2006.01); B01J 20/30 (2006.01); A61K 31/732 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, SĂU Tatiana, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.04.08
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200031