For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.04.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.06.2020 Examinarea preliminara 18.07.2020 Constituirea depozitului national reglementar 20.07.2020 Examinarea de fond 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (C1) 22.04.2024 08.04.2025 Valabil pana la 08.04.2026 Achitarea taxei de mentinere 08.04.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4746
(21)Numarul depozituluia 2020 0031
(22)Data depozitului2020.04.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.04.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; MITINA Tatiana, MD; GOREACIOC Tatiana, MD; CULIGHIN Elena, MD; CIBOTARU Silvia, MD; POVAR Igor, MD; DEMCHENKO Pavlo, UA; KOZLOV Kostiantyn, UA; VOITKO Oleksandr, UA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de oxidare a pectinei
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2021
B1, BOPI 02/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08B 37/06 (2006.01); C07B 33/00 (2006.01); C07B 41/08 (2006.01); B01J 20/24 (2006.01); B01J 20/30 (2006.01); A61K 31/732 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, SĂU Tatiana, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.04.08
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8240, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200031