For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.05.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.05.2020 Examinarea preliminara 20.07.2020 Constituirea depozitului national reglementar 20.07.2020 Examinarea de fond 30.11.2021 Publicarea cererii (A2) 28.02.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2022 Eliberarea brevetului (C1) 23.04.2024 04.05.2025 Valabil pana la 04.05.2026 Achitarea taxei de mentinere 04.05.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4792
(21)Numarul depozituluia 2020 0034
(22)Data depozitului2020.05.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.05.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, MD; KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE; UNIVERSITÄT BERN, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKULCIŢKI Veaceslav, MD; GÎRBU Vladilena, MD; PRUTEANU Elena, MD; RENAUD Philippe, CH; DAELEMANS Dirk, BE; UNGUR Nicon, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, MD; KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE; UNIVERSITÄT BERN, CH;
(54)Titlul inventieiEster metilic al acidului (16R)-spiro[pirolidin-2´,16-ent-17-norkauran]-19-oic cu activitate citotoxică selectivă
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2022
B1, BOPI 02/2022
A2, BOPI 11/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 209/96 (2006.01); C07C 61/125 (2006.01); A61K 31/015 (2006.01); A61K 31/403 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.02.28
(47)Data eliberării brevetului2022.09.30
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200034