For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.05.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.06.2020 Examinarea preliminara 22.07.2020 Constituirea depozitului national reglementar 22.07.2020 Examinarea de fond 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (C1) 30.03.2023 06.05.2025 Valabil pana la 06.05.2026 Achitarea taxei de mentinere 06.05.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4747
(21)Numarul depozituluia 2020 0036
(22)Data depozitului2020.05.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.05.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; ŢIULEANU Pavel, MD; DRAGALINA Galina, MD; POPUŞOI Ana, MD; POTLOG Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a copolimerului vinilcetoftalocianinei de zinc cu N-vinilpirolidonă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09B 47/04 (2006.01); C09B 47/24 (2006.01); C08F 26/10 (2006.01); C08F 226/10 (2006.01); C07D 497/22 (2006.01); C09B 69/10 (2006.01); A61K 31/4035 (2006.01); A61K 31/79 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200036