For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.05.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.06.2020 Examinarea preliminara 21.01.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.01.2021 Examinarea de fond 30.11.2021 Publicarea cererii (A2) 31.03.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2022 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 25.05.2025 Valabil pana la 25.05.2026 Achitarea taxei de mentinere 25.05.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4799
(21)Numarul depozituluia 2020 0046
(22)Data depozitului2020.05.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.05.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; GHIOCA Paul, RO; IANCU Lorena, RO; PRISACARI Viorel, MD; SAVA Veronica, MD; SPATARU Petru, MD; ŢIULEANU Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a unui material polimeric cu proprietăţi antibacteriene
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61K 47/56 (2017.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.03.31
(47)Data eliberării brevetului2022.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200046