For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.06.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.07.2020 Examinarea preliminara 22.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 22.09.2020 Examinarea de fond 31.12.2021 Publicarea cererii (A2) 31.08.2023 Publicarea hot. de acordare (B1) 29.02.2024 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2024 Eliberarea brevetului (C1) 30.05.2024 09.06.2025 Valabil pana la 09.06.2026 Achitarea taxei de mentinere 09.06.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4867
(21)Numarul depozituluia 2020 0054
(22)Data depozitului2020.06.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.06.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMONAICO Eduard, MD; URSACHI Veaceslav, MD; MONAICO Elena, MD; TIGHINEANU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a fotodetectorului de radiaţie infraroşie în baza nanofirului de GaAs
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2024
B1, BOPI 08/2023
A2, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 1/00 (2011.01); B82B 3/00 (2011.01); B82Y 40/00 (2011.01); H01L 21/3063 (2006.01); H01L 31/08 (2006.01); H01L 31/09 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.08.31
(47)Data eliberării brevetului2024.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie, SPATARU Leonid, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200054