For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.06.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.07.2020 Examinarea preliminara 06.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 26.10.2020 Examinarea de fond 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (C1) 23.04.2024 13.06.2025 Valabil pana la 13.06.2026 Achitarea taxei de mentinere 13.06.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4740
(21)Numarul depozituluia 2020 0056
(22)Data depozitului2020.06.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.06.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; STÎNGACI Eugenia, MD; POGREBNOI Serghei, MD; LUPAŞCU Lucian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAplicare a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de compus activ contra bacteriilor fitopatogene
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2021
B1, BOPI 02/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/653 (2006.01); A01P 1/00 (2006.01); C07D 249/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.13
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8241, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200056