For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.06.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.07.2020 Examinarea preliminara 06.10.2020 Constituirea depozitului national reglementar 26.10.2020 Examinarea de fond 30.06.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2022 Eliberarea brevetului (C1) 17.06.2024 15.06.2025 Valabil pana la 15.06.2026 Achitarea taxei de mentinere 15.06.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4757
(21)Numarul depozituluia 2020 0058
(22)Data depozitului2020.06.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.08.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLUBI Roman, MD; IORGA Eugen, MD; CRUCIRESCU Diana, MD; ARNĂUT Svetlana, MD; FIODOROV Stanislav, MD; IORGA Lucian, MD; VOITCO Elena, MD; RABOTNICOVA Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a acidifiantului de cupaj din struguri şi mere
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2022
B1, BOPI 06/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 27/00 (2016.01); A23L 27/10 (2016.01); A23L 27/12 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.06.30
(47)Data eliberării brevetului2022.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200058