For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.06.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.07.2020 Examinarea preliminara 19.03.2021 Constituirea depozitului national reglementar 22.03.2021 Examinarea de fond 31.12.2021 Publicarea cererii (A2) 30.06.2023 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2024 Eliberarea brevetului (C1) 17.06.2024 22.06.2025 Valabil pana la 22.06.2026 Achitarea taxei de mentinere 22.06.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4861
(21)Numarul depozituluia 2020 0061
(22)Data depozitului2020.06.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.06.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Ion, MD; CIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedee şi dispozitive de fabricare aditivă a roţilor dinţate şi angrenaje precesionale
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2024
B1, BOPI 06/2023
A2, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B29C 64/10 (2017.01); B29C 64/106 (2017.01); B29C 64/20 (2017.01); B29C 64/209 (2017.01); B29C 64/227 (2017.01); B29C 64/232 (2017.01); B29C 64/236 (2017.01); B29C 64/241 (2017.01); B29C 64/379 (2017.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.06.30
(47)Data eliberării brevetului2024.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, SĂU Tatiana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200061