For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.10.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.11.2020 Examinarea preliminara 21.01.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.01.2021 Examinarea de fond 30.04.2022 Publicarea cererii (A2) 30.09.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2023 Eliberarea brevetului (C1) 30.11.2023 Eliberarea brevetului (C8) 23.04.2024 15.10.2025 Valabil pana la 15.10.2026 Achitarea taxei de mentinere 15.10.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4823
(21)Numarul depozituluia 2020 0074
(22)Data depozitului2020.10.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.10.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; POGREBNOI Vsevolod, MD; POGREBNOI Serghei, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; LUPAŞCU Galina, MD; GAVZER Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAplicare a (Z)-1-(2,4-diclorfenil)-5-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)hex-1-en-3-onei în calitate de compus activ contra fungilor Alternaria alternata şi Fusarium aquaeductuum
(13)Codul documentului
C8, BOPI 11/2023
C1, BOPI 04/2023
B1, BOPI 09/2022
A2, BOPI 04/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 249/08 (2006.01); A01N 43/653 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2022.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.09.30
(47)Data eliberării brevetului2023.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.15
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8196, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, MD-2002, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200074